அன்னை மடியில் 06 JAN 1959
இறைவன் அடியில் 25 OCT 2021
திரு இராசையா குணரட்ணராஜா (சின்ராஸ், குணா மாஸ்ரர்)
வயது 62
திரு இராசையா குணரட்ணராஜா 1959 - 2021 யாழ் கரவெட்டி கிழக்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute
F
L
O
W
E
R

Flower Sent

By Thayalan Anitha Family from Singapore.

RIPBOOK Florist
Singapore 1 month ago
F
L
O
W
E
R

Flower Sent

By Santhi, Sumathy family from Canada.

RIPBOOK Florist
Canada 1 month ago