அன்னை மடியில் 06 JAN 1959
இறைவன் அடியில் 25 OCT 2021
திரு இராசையா குணரட்ணராஜா (சின்ராஸ், குணா மாஸ்ரர்)
வயது 62
திரு இராசையா குணரட்ணராஜா 1959 - 2021 யாழ் கரவெட்டி கிழக்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
45th Day remembrance in 5 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Tue, 26 Oct, 2021
நன்றி நவிலல் Wed, 24 Nov, 2021