அன்னை மடியில் 06 JAN 1959
இறைவன் அடியில் 25 OCT 2021
திரு இராசையா குணரட்ணராஜா (சின்ராஸ், குணா மாஸ்ரர்)
வயது 62
திரு இராசையா குணரட்ணராஜா 1959 - 2021 யாழ் கரவெட்டி கிழக்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
If tears could build a stairway, and memories a lane, I’d walk right up to heaven and bring you home again You will always be in my memories as a best teacher, a friend and one of the most respected person in my life. With your coaching and help I was able to pass my 11+ exam at all schools and secured a place at QE’s Boys School. You will always be missed. Faraz
Write Tribute