மலர்வு 10 DEC 1943
உதிர்வு 22 AUG 2022
திருமதி நாகேஸ்வரி யோகநாதன்
வயது 78
திருமதி நாகேஸ்வரி யோகநாதன் 1943 - 2022 வேலணை வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Nageswary Joganathan
1943 - 2022

Wishing you peace to bring you comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your heart.

Write Tribute

Tributes