மலர்வு 10 DEC 1943
உதிர்வு 22 AUG 2022
திருமதி நாகேஸ்வரி யோகநாதன்
வயது 78
திருமதி நாகேஸ்வரி யோகநாதன் 1943 - 2022 வேலணை வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

S.Shanmukanathan and family, Sydney Australia 28 AUG 2022 Australia

Please accept our heartfelt condolences.

Tributes