தோற்றம் 06 NOV 1965
மறைவு 07 DEC 2021
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் (ரமேஸ்)
முன்னாள் உரிமையாளர்- Abbys foods & wine wembley
வயது 56
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் 1965 - 2021 சுதுமலை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute
F
L
O
W
E
R

Flower Sent

By Mrs Duwaraga family from Switzerland

RIPBOOK Florist
Switzerland 7 months ago

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 13 Jan, 2022