தோற்றம் 06 NOV 1965
மறைவு 07 DEC 2021
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் (ரமேஸ்)
முன்னாள் உரிமையாளர்- Abbys foods & wine wembley
வயது 56
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் 1965 - 2021 சுதுமலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Suntharalingam​ Sukinthan
1965 - 2021

எனது மச்சான் மறைவால் துயருறும் எனது தங்கை உமவுக்கு ஆழ்த்த அனுதாபங்கல் அன்னாரின் ஆத்மா சாங்தியடை இறைவனை பிரதிகின்றொம்

Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 13 Jan, 2022