தோற்றம் 06 NOV 1965
மறைவு 07 DEC 2021
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் (ரமேஸ்)
முன்னாள் உரிமையாளர்- Abbys foods & wine wembley
வயது 56
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் 1965 - 2021 சுதுமலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Birth
06 NOV, 1965
Death
07 DEC, 2021
Mr Suntharalingam​ Sukinthan
பாசமுள்ள சகோதரனே நேசம் நிறைந்தவனே எங்கு சென்றாய் எமை விட்டு உனைத் தேடித்தவிக்கின்றோம் உன் ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்காகப் பிரார்த்திக்கின்றோம் பிரியமுள்ள சகோதரி சாந்தி (Montreal Canada)
Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 13 Jan, 2022