தோற்றம் 06 NOV 1965
மறைவு 07 DEC 2021
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் (ரமேஸ்)
முன்னாள் உரிமையாளர்- Abbys foods & wine wembley
வயது 56
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் 1965 - 2021 சுதுமலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Suntharalingam​ Sukinthan
1965 - 2021

We are sorry for your loss, was such a great person, The memories will live forever with us.

Write Tribute

Tributes

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 13 Jan, 2022