தோற்றம் 06 NOV 1965
மறைவு 07 DEC 2021
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் (ரமேஸ்)
முன்னாள் உரிமையாளர்- Abbys foods & wine wembley
வயது 56
திரு சுந்தரலிங்கம் சுகிந்தன் 1965 - 2021 சுதுமலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Suntharalingam​ Sukinthan
1965 - 2021

My Prayers to RIEP, May God give the family strength in this difficult time to deal with your loss.

Write Tribute

Tributes

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 13 Jan, 2022