பிறப்பு 26 MAR 1958
இறப்பு 03 AUG 2019
அமரர் பரராஜசிங்கம் வசந்தகுமார் (வசந்தன்)
வயது 61
அமரர் பரராஜசிங்கம் வசந்தகுமார் 1958 - 2019 கொழும்புத்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute