தோற்றம் 29 DEC 1947
மறைவு 24 MAY 2021
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா
முன்னாள் இ.போ.ச உத்தியோகத்தர்
வயது 73
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா 1947 - 2021 ஆவரங்கால், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Krishnapillai Sinnarajah
1947 - 2021

உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்பதுடன், உங்கள் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் .

Write Tribute