தோற்றம் 29 DEC 1947
மறைவு 24 MAY 2021
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா
முன்னாள் இ.போ.ச உத்தியோகத்தர்
வயது 73
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா 1947 - 2021 ஆவரங்கால், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Thavarasa Sinnathamby 24 MAY 2021 Canada

Sorry for your loss. Sending my deep condolences to your family.

Tributes