தோற்றம் 29 DEC 1947
மறைவு 24 MAY 2021
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா
முன்னாள் இ.போ.ச உத்தியோகத்தர்
வயது 73
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா 1947 - 2021 ஆவரங்கால், Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance in 248 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Mon, 24 May, 2021
நன்றி நவிலல் Tue, 22 Jun, 2021