தோற்றம் 29 DEC 1947
மறைவு 24 MAY 2021
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா
முன்னாள் இ.போ.ச உத்தியோகத்தர்
வயது 73
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை சின்னராஜா 1947 - 2021 ஆவரங்கால், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Krishnapillai Sinnarajah
1947 - 2021

We are sorry for your loss, was such a great person, The memories will live forever with us.

Write Tribute