அன்னை மடியில் 16 NOV 1988
ஆண்டவன் அடியில் 12 DEC 2021
திருமதி கீர்த்திகா நரேஸ்ராஜ் 1988 - 2021 ஊர்காவற்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute