அன்னை மடியில் 12 AUG 1938
ஆண்டவன் அடியில் 21 NOV 2021
திருமதி கமலேஸ்வரி நாகராசா 1938 - 2021 புளியந்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Kamaleswary Nagarasa
1938 - 2021

We will miss your dearly. Love Thushy and Mallika

Write Tribute

Tributes