அன்னை மடியில் 12 AUG 1938
ஆண்டவன் அடியில் 21 NOV 2021
திருமதி கமலேஸ்வரி நாகராசா 1938 - 2021 புளியந்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Mrs Kamaleswary Nagarasa
1938 - 2021

You have not really gone away but are alive in our thoughts and hearts. We remember your smile, your laughter and your love of life. You are a forever constant by our sides, bestowing the power of your light and love.

Write Tribute

Tributes