அன்னை மடியில் 12 AUG 1938
ஆண்டவன் அடியில் 21 NOV 2021
திருமதி கமலேஸ்வரி நாகராசா 1938 - 2021 புளியந்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Mathan Seenithamby 25 NOV 2021 United States

I do remember both Nagarasa Uncle and Aunty. One of wonderful people I ever met in my life. I was saddened to hear that both of you no longer with us. My thoughts are with you and your family.

Tributes