அன்னை மடியில் 12 AUG 1938
ஆண்டவன் அடியில் 21 NOV 2021
திருமதி கமலேஸ்வரி நாகராசா 1938 - 2021 புளியந்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Kamaleswary Nagarasa
1938 - 2021

இ்ன்று நீங்கள் இல்லை என்றாலும் உங்கள் புன்னகை மாறா முகம் எங்கள் மனதில் என்றென்றும் வாழும் மாமி, நீங்கள் எங்காே இருந்து எங்களை ஆசீர்வதிப்பீர்கள.

Write Tribute