அன்னை மடியில் 29 SEP 1943
இறைவன் அடியில் 02 APR 2022
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் (பாலா,கிளி)
வயது 78
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் 1943 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
எனது தங்கையின் குடும்பத்தனரின் துயரில் பங்கு கொளகிறோம் அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனிடம் மன்றாடிகிறோம் விஜயபாலன் அன்னமலர் குடுபத்தினர் ராசன் குடும்பத்தினர்
Write Tribute

Tributes