அன்னை மடியில் 29 SEP 1943
இறைவன் அடியில் 02 APR 2022
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் (பாலா,கிளி)
வயது 78
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் 1943 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Rasah Balasubramaniam
1943 - 2022

Our deepest sympathy goes out to you at this difficult time. Our thoughts and prayers are with you during this painful time.

Write Tribute

Tributes