அன்னை மடியில் 29 SEP 1943
இறைவன் அடியில் 02 APR 2022
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் (பாலா,கிளி)
வயது 78
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் 1943 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Rasah Balasubramaniam
1943 - 2022

அத்தானின் ஆத்மாசாந்தியடைய இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறோம் அக்காவின் துயரில் பங்கு கொள்ளுகிறோம் குகன் குடும்பம் Kanada

Write Tribute

Tributes