அன்னை மடியில் 29 SEP 1943
இறைவன் அடியில் 02 APR 2022
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் (பாலா,கிளி)
வயது 78
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் 1943 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mr Rasah Balasubramaniam
1943 - 2022

Rust zacht Wat een intens verdriet en gemis In onze gedachten zijn we bij jullie. Hier zijn geen woord voor. Wij wensen jullie heel veel sterkte in deze zware tijd. Gecondoleerd namens de familie MITROVIC

Write Tribute

Tributes