அன்னை மடியில் 29 SEP 1943
இறைவன் அடியில் 02 APR 2022
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் (பாலா,கிளி)
வயது 78
திரு ராசா பாலசுப்பிரமணியம் 1943 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறோம் அக்காவின் குடும்பத்தின் துயரில் பங்கு கொள்ளுகிறோம் வசந்தி தர்மகுலசோதி குடும்பம் நிருசன் குடும்பம்
Write Tribute

Tributes