பிறப்பு 30 AUG 1944
இறப்பு 18 DEC 2018
அமரர் இராமச்சந்திரன் நேசலிங்கம்
யோகம் மருந்தக உரிமையாளர்- தருமபுரம்
வயது 74
அமரர் இராமச்சந்திரன் நேசலிங்கம் 1944 - 2018 எழுவைதீவு, Sri Lanka Sri Lanka