பிறப்பு 17 JUL 1953
இறப்பு 13 OCT 2021
திரு கந்தையா சின்னத்துரை
ஓய்வுபெற்ற உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் தென்மராட்சி- தமிழ்
வயது 68
திரு கந்தையா சின்னத்துரை 1953 - 2021 கொடிகாமம், Sri Lanka Sri Lanka