பிறப்பு 17 JUL 1953
இறப்பு 13 OCT 2021
திரு கந்தையா சின்னத்துரை
ஓய்வுபெற்ற உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் தென்மராட்சி- தமிழ்
வயது 68
திரு கந்தையா சின்னத்துரை 1953 - 2021 கொடிகாமம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Kanthaiya Sinnathurai
1953 - 2021

ஆசிரியர் குடும்பத்தினருக்கும் அவரது உறவினர்களுக்கும், அவரது நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். ஆசிரியரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.

Write Tribute