மலர்வு 31 JUL 1955
உதிர்வு 04 DEC 2020
அமரர் கமலாம்பிகை மகேந்திரமூர்த்தி (சச்சி, அம்பிகா)
வயது 65
அமரர் கமலாம்பிகை மகேந்திரமூர்த்தி 1955 - 2020 சுன்னாகம் சூராவத்தை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute