மலர்வு 07 JAN 1941
உதிர்வு 13 SEP 2022
Dr சண்முகம் தம்பையா சின்னத்துரை சோமசேகரம்
இலண்டன் லூசியம் சிவன் கோவில் அறக்கட்டளை முன்னாள் தலைவர், தற்போதைய காப்பாளர், இலண்டன் சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தின் ஆயுட்கால உறுப்பினர், முன்னாள் தர்மகர்த்தார், கொட்டாஞ்சேனை லயன்ஸ் கிளப்பின் முன்னாள் நிறுவன அங்கத்தர், முன்னாள் தலைவர்
வயது 81
Dr சண்முகம் தம்பையா சின்னத்துரை சோமசேகரம் 1941 - 2022 தெல்லிப்பழை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute