அன்னை மடியில் 04 APR 1976
இறைவன் அடியில் 06 JUN 2021
திருமதி பாலசுதர்சினி கிரிதரன் (ராஜி)
வயது 45
திருமதி பாலசுதர்சினி கிரிதரன் 1976 - 2021 இடைக்காடு, Sri Lanka Sri Lanka