பிறப்பு 14 AUG 1954
இறப்பு 12 JUL 2020
அமரர் வயிரவிப்பிள்ளை கனகசிங்கம்
வயது 65
அமரர் வயிரவிப்பிள்ளை கனகசிங்கம் 1954 - 2020 கரவெட்டி கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka