பிறப்பு 16 NOV 1938
இறப்பு 15 JAN 2021
அமரர் திரேசம்மா அந்தோனிப்பிள்ளை
வயது 82
அமரர் திரேசம்மா அந்தோனிப்பிள்ளை 1938 - 2021 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Thanuka's Family 21 JAN 2021 Canada

She was a wonderful, cheerful woman, who will be dearly missed by her family and by all the lives that she touched. May she rest in peace. Until we meet again.

Tributes