அன்னை மடியில் 28 JUL 1927
ஆண்டவன் அடியில் 16 SEP 2021
திருமதி இளையதம்பி தனலட்சுமி அம்மா (பாக்கியம்)
வயது 94
திருமதி இளையதம்பி தனலட்சுமி அம்மா 1927 - 2021 புத்தூர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Elayathamby Thanaluxmy Amma
1927 - 2021

I was saddened to hear that the beautiful person passed away. My thoughts are with you and your family.

Write Tribute

Tributes