அன்னை மடியில் 28 JUL 1927
ஆண்டவன் அடியில் 16 SEP 2021
திருமதி இளையதம்பி தனலட்சுமி அம்மா (பாக்கியம்)
வயது 94
திருமதி இளையதம்பி தனலட்சுமி அம்மா 1927 - 2021 புத்தூர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
Our hearts are filled with sadness and heards but are momes oon filled.with similes une laughter of the good times we shord over
Write Tribute