அன்னை மடியில் 28 JUL 1927
ஆண்டவன் அடியில் 16 SEP 2021
திருமதி இளையதம்பி தனலட்சுமி அம்மா (பாக்கியம்)
வயது 94
திருமதி இளையதம்பி தனலட்சுமி அம்மா 1927 - 2021 புத்தூர், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sellammah teacher family Chulipuram 18 SEP 2021 Australia

Please accept our heartfelt condolences . May her soul Rest In Peace.

Tributes