பிறப்பு 15 OCT 1925
இறப்பு 20 JUN 2022
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம்
வயது 96
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம் 1925 - 2022 சித்தன்கேணி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Thaiyalnayaky Subramaniyam
1925 - 2022

We would like to express our deepest condolences on the loss of Mrs. Thaiyalnayaky Subramaniyam our beloved periyamma. May her soul rest in peace. Sincerely Seelan&Kala family (Norway) and Kanaan&Gowry family (UK)

Write Tribute

Tributes