பிறப்பு 15 OCT 1925
இறப்பு 20 JUN 2022
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம்
வயது 96
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம் 1925 - 2022 சித்தன்கேணி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Thaiyalnayaky Subramaniyam
1925 - 2022

எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்

Tribute by
துரைசிங்கம் குடும்பத்தினர்கள்
குடும்ப நண்பர்கள்
Australia
Write Tribute

Tributes