பிறப்பு 15 OCT 1925
இறப்பு 20 JUN 2022
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம்
வயது 96
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம் 1925 - 2022 சித்தன்கேணி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Thaiyalnayaky Subramaniyam
1925 - 2022

We are very sorry to hear that you lost your Mom, Our deepest condolences to Sri and family.

Write Tribute

Tributes