பிறப்பு 15 OCT 1925
இறப்பு 20 JUN 2022
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம்
வயது 96
திருமதி தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம் 1925 - 2022 சித்தன்கேணி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
We would like to express our deepest condolences on the loss of Mrs. Thaiyalnayaky Subramaniyam our beloved periyamma. May her soul rest in peace. Sincerely Seelan&Kala family (Norway) and Kanaan&Gowry family (UK)
Write Tribute