பிறப்பு 14 MAR 1932
இறப்பு 10 MAY 2022
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி (கண்மணி)
வயது 90
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி 1932 - 2022 சங்கத்தானை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Sinnathamby Saraswathy
1932 - 2022

Hallo kugan Anna! Our heartfelt condolences for your mother's lost. May her soul Rest in peace. Please accept our condolences.

Write Tribute

Tributes