பிறப்பு 14 MAR 1932
இறப்பு 10 MAY 2022
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி (கண்மணி)
வயது 90
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி 1932 - 2022 சங்கத்தானை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Birth
14 MAR, 1932
Death
10 MAY, 2022
Mrs Sinnathamby Saraswathy
குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்! அன்னாரது ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம்! 🙏 ஈஸ்வரன், ( ஈசன் ) சின்னதுரை ஆசிரியர் குடும்பம் கொழும்பு . 14 0770833397
Write Tribute