பிறப்பு 14 MAR 1932
இறப்பு 10 MAY 2022
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி (கண்மணி)
வயது 90
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி 1932 - 2022 சங்கத்தானை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
இறைவன் திருவடியில் சாந்தி பெற பிரார்திகிறேன் ஓம் சாந்தி ஓம்சாந்தி ஓம்சாந்தி SINNADURAI MASTER FAMILY
Write Tribute

Tributes