பிறப்பு 14 MAR 1932
இறப்பு 10 MAY 2022
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி (கண்மணி)
வயது 90
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி 1932 - 2022 சங்கத்தானை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
கண்ணீர் அஞ்சலி.
Mrs Sinnathamby Saraswathy
சங்கத்தானை, Sri Lanka

எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். மாமியின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறோம்.

Write Tribute

Tributes