பிறப்பு 14 MAR 1932
இறப்பு 10 MAY 2022
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி (கண்மணி)
வயது 90
திருமதி சின்னத்தம்பி சரஸ்வதி 1932 - 2022 சங்கத்தானை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mrs Sinnathamby Saraswathy
1932 - 2022

மாமியின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம்! ஓம் சாந்தி! மாமியின் இழப்பால் கவலையில் வாடும் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

Write Tribute

Tributes