மண்ணில் 23 DEC 1923
விண்ணில் 16 AUG 2010
அமரர் சண்முகம் விஸ்வநாதர் முருகேசு
S.V.M. நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர்
வயது 86
அமரர் சண்முகம் விஸ்வநாதர் முருகேசு 1923 - 2010 காரைநகர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Shanmugam Visuvanathar Murugesu
1923 - 2010

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

Write Tribute