மண்ணில் 23 DEC 1923
விண்ணில் 16 AUG 2010
அமரர் சண்முகம் விஸ்வநாதர் முருகேசு
S.V.M. நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர்
வயது 86
அமரர் சண்முகம் விஸ்வநாதர் முருகேசு 1923 - 2010 காரைநகர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Shanmugam Visuvanathar Murugesu
1923 - 2010

your vision of life was truly remarkable. you are truly indeed an inspiration to us all. Great loss to all the people who know you. May your soul rest in peace.

Write Tribute