பிறப்பு 18 MAR 1933
இறப்பு 07 MAY 2021
திருமதி சரஸ்வதி சுப்ரமணியம் (பேப்பர் மணியம்)
வயது 88
திருமதி சரஸ்வதி சுப்ரமணியம் 1933 - 2021 பண்ணாகம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute