பிறப்பு 18 MAR 1933
இறப்பு 07 MAY 2021
திருமதி சரஸ்வதி சுப்ரமணியம் (பேப்பர் மணியம்)
வயது 88
திருமதி சரஸ்வதி சுப்ரமணியம் 1933 - 2021 பண்ணாகம், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Chanthiralojani 13 MAY 2021 Switzerland

மாமி உங்களை இனி எப்பிறப்பில் காணப்போறம் உங்கள் ஆத்மாசாந்தியடைய முருகனை வேண்டுகிறேன் உங்கள் சின்னண்ணையின்மகளும் உங்கள் அக்காவின் மருமகளும்்சந்திரா

Tributes