பிறப்பு 26 NOV 2013
இறப்பு 12 OCT 2019
அமரர் ரதீஷன் சதுஷன்
வயது 5
அமரர் ரதீஷன் சதுஷன் 2013 - 2019 பிரான்ஸ், France France
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Ratheesan Sathusan
2013 - 2019

RIP

Write Tribute

Tributes